KİM KİMDİR

Prof. Dr. Sedat Arıtürk Kimdir?

Prof. Dr. Sedat Arıtürk Kimdir?

Prof. Dr. Sedat Arıtürk Kimdir?  Asker (tümgeneral), akademisyen, siyasetçi. 15 Nisan 1931 yılında Diyarbakır’a bağlı  Çermik ilçesinin Aynalı köyünde doğdu.

İlkokulu Ergani, ortaokul ve liseyi Diyarbakır Lisesinde tamamladı (1950). 1956 yılında Ankara Tıp Fakültesinden teğmen rütbesiyle askeri hekim olarak mezun oldu. Bir yıllık Gülhane Askeri Tıp stajının ardından 1957-1960 yılları arasın­da Doğubeyazıt’ta kıta hizmeti görevini yaptı. Daha sonra sırasıyla bir yıl Ankara Ordu Donanım Okulunda, bir yıl da Kara Harp Okulu dok­torluğu görevinde bulundu. 1962 yılında GATA (Gülhan Askeri Tıp Aka­demisi) Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları sınavını kazanarak asistanlığa başladı. Aynı yıl GATA tarafından Kanada’ya gönderildi. İki yıl Kanada’da çalıştı. Türkiye’ye dönüşte aynı yerde Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Has­talıkları uzmanı oldu.

1968’den itibaren iki yıl süreyle Genel Kurmay Araştırma Geliştirme Başkan­lığında bulundu. 1972’de Diyarbakır Askeri Hastanesi intaniye kliniği şefliğine getirildi. 1976 yılında Doçent oldu. Aynı zamanda Askeri Hastane Başhekimliği hizmetini de yürüttü. 1981 yılında Pro­fesörlüğe yükseldi. 1982 -1983 yıllarında Bakanlar Kurulu Kararı ile Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Müessesesi Müdürü oldu. Bu sürenin sonunda tekrar GATA’daki görevine dönerek, Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığına seçildi. 1984 yılında Tuğ­generalliğe yükseldi. 1987 Ağustos’unda İstanbul Çamlıca Askeri Hasta­nesi Başhekimliğine atandı ve 1988 Ağustos’unda da emekliye ayrıldı. Aynı yıl Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirildi. 1992 yılında bu göreve ikinci kez seçildi. Bu görevi yanı sıra YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 

 

Türk Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Türkiye AİDS Yüksek Kurulu, Anadolu Kulübü, Büyük Kulüp, Avrupa Rektörler Komitesi, Uluslararası Yükseköğretim Konferansı üyesi Avrupa Tabipler Birliği (EUROMED) Türkiye temsilcisi olan Prof. Arıtürk,  evli ve iki çocuk babasıdır; Fran­sızca ve İngilizce bilmektedir. Mikrobiyoloji ve enfeksiyon, immunite konularında 30’a yakın bilimsel yazısı tıp dergilerinde yayımlanmıştır. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu