Pazartesi, Eylül 26, 2022
Sancak HaberGENELSTK'lardan Ortak Deklerasyon

STK’lardan Ortak Deklerasyon

- Reklam -

Elazığ STK Platformu 2022 dönem sözcüsü Zafer Aksuoğlu öncülüğünde bir araya gelen Elazığ Şehir Meclisi Başkanı Vedat Demirbağ ve Elazığ Kent Konseyi Başkanı Av. Rüstem Septioğlu Elazığ tarımı adına ortak deklarasyon yayımladılar.

Yayımlanan ortak deklarasyon metni aşağıdaki şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarım Deklarasyonu;
İlimizde binlerce kişinin iştigal alanı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini bir adım öteye taşımak adına tarımsal alanlarımızla (Tarım, Hayvancılık, Su ürünleri ve Orman) ilgili aşağıda yazılı bulunan 13 maddelik deklarasyonu hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur.
1- Hint Keneviri Ekim izni bakanlık iznine bağlı olup iktidar partisi vekillerinin bu konuda destekleri alınmalı, kooperatiflere ve üretici birliklerinin kurulması desteklenerek tarımsal ürünlere entegre tesisleri İlimize kazandırılmalıdır.
Katma değeri yüksek olan, bir çok sanayi dalının ham maddesini oluşturan ve üretimi yapıldığında ciddi manada istihdama katkı sunacak olan Kenevir ekiminin ülke genelinde biran önce hayata geçirilmesi, güvenlik ve ekoloji anlamında kenevir ekimine uygun olan 2 2 – Elazığ ilimizin mutlak suretle kenevir ekim bölgeleri arasında yer alması sağlanmalıdır. Bu süreç tekstil alanında atılımlarımızı da hızlandıracaktır,
Tarımsal Araştırma Enstitülüleri İlimize kazandırılmalıdır.
3- Tarım ve Orman Bakanlığının kullandırdığı desteklerinden ilimizin şartları göz önünde
bulundurularak maksimum düzeyde üreticilerimiz faydalandırılmalıdır,
Özellikle önceki yıllarda yapılan hibe tohum destekleri yanında alternatif tarımsal ürünlerin
ilimizde yetiştirilmesine desteklenmesi için toprak mahsulleri ofisi tarafından ön alım garantisi verilmelidir.
4- Deprem ve akabinde korona virüsü salgınından dolayı üretimleri sıkıntıya girmiş olan Çiftçilerin, Sosyal Yardımlaşma, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri vs. olan borçları silinmeli yada uygun koşullarda yapılandırılmalıdır. Çiftçinin üretimini devam ettirebilmesi için yeni sübvansiyonlu kredi paketlerinin acil olarak uygulamaya alınması gerekir.
5- ilimizde yapımı devam eden ( Uluova, Kanatlı, Kuzova ) sulama projelerinin biran önce
hayata geçirilmesi ve bu çerçevede sulu tarıma geçişle birlikte köye dönüşlerin hızlandırılması sağlanmalıdır. Sulu tarımsal üretimde pompaj tesisleri rehabilitasyon edilerek GES tesisleri ile enerji maliyetleri düşürülmelidir.
6- İlimizde hem tarımsal hem de hayvansal ürünlerinin satılabileceği iki köylü pazarı kurulmalı, ve bu pazarlarda organik, iyi tarım uygulamaları gibi uygulamalara farklı alanlar verilmeli, ve üretimleri teşvik edilmelidir. Bu pazarlarda sadece üretici olanlar satış yapabilmelidir. Tarımsal ürün pazarları üreticiden tüketiciye direk ürünlerin kazandırılması açısından çok önemli, üreticinin kazanması ve ayakta kalmasına destek olur.
7- İç sularda en fazla alabalık üreten ve Türkiye birincisi olan ilimizde, sektörün önünü açmak ve gelişimini sağlamak amacıyla, İlimize çok acil bir perakende balık satış hali yapılmalıdır. Balık yetiştiriciliği yanında sadece balık üretimi ile kalınmamalı uzun vadede tüketiciye sunulacak alternatif balık ürünlerinin entegre tesislerde işlenerek pazara sunulacağı tesisleri şehre kazandırmak gereklidir.
8- İlimizde kooperatifçilik ve birlikte üretim modellemeleri desteklenmeli, bunların genel tabana, yani sistemin içindeki çiftçiyi kapsayacak şekilde yaygın bir oluşuma dönüşmesi sağlanmalıdır. Tarımsal üretimde örgütlü yetiştiricilik, üreticinin korunmasına ve ürettiği ürünün daha karlı pazara ulaşmasına sebep olacaktır. Üretici birlikleri ve kooperatifler önemli paydaşlar olmalıdır.
9- Tarımsal ürünlerin endüstriyel ürüne dönüştürülmesi için çalışmalar ve desteklemeler
yapılmalıdır. Tarıma dayalı işleme, paketleme, depolama ve tarımsal yan ürünlerin üretimi için tarımsal entegre tesislerinin kurulması konusunda desteklemeler yapılmalıdır.
10- İlimizde bulunan sıcak su kaynaklarının (termal) biran önce tarımsal alanlarda kullanımına olanak sağlanmalıdır, Termal su bulunan bölgelerde tarıma dayalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulmalıdır.
11– İlimizde ilgili sektörlere, ihtiyaç duyduğu bilimsel ve kamu desteğinin sağlanması için,
Valiliğimiz himayesinde, kamu, üniversite, sanayii işbirliği merkezi kurulmalı ve tarımsal
alanlardaki üç bölüme de hizmet etmesi sağlanmalıdır, bu çalışma ülkemizde rol model
olabilecek bir proje hüviyetindedir.
Bütün paydaşların temsil edildiği sektöre bir danışma gurubu kurulmalıdır.
12- Hayvancılığın gelişmesi için mera ve yaylaların muhtarların ve köylülerin himayesinden
çıkartılıp Bakanlık yada Valilik eliyle hayvancılık yapan üreticilerin hizmetine sunulmalıdır. Bu uygulama ile girdi maliyetleri düşürüldüğünden üretici kazancı artacağı gibi tüketicinin daha ucuz et tüketmesi sağlanmış olacaktır.
13- Köykent vs, ismi ne olursa olsun, köye dönüş projeleri ilimizden başlatılmalıdır.
Yaşadığımız bu sıkıntılı süreçlerde gösteriyor ki, bizim koruyup güçlenmesini sağlamamız
gereken alanlardan birisi de tarımsal sektörlerdir. Özellikle dünya genelinde yaşanan pandemi salgını gıda arzının ne kadar önemli ve stratejik bir sektör olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bizimde Tarım ve hayvancılık kenti olan verimli topraklara ve ovalara sahip olan ilimizde gıda hammaddesi olan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretiminde hak ettiğimiz yeri almamız ve yol haritamızı çıkarmak için tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bölge illerle rekabet edebilmek için planlı ve doğru üretim tercihleri için gerekli tedbirler
alınmalıdır, toprağın tarım dışı kullanımı önlenmelidir, tarımsal getirisi yüksek rekabet gücü olan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.

 

BENZER HABERLER

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu yazın
Adınız

- Reklam -

EN ÇOK OKUNAN