GENEL

Kamu Personeli Derneği “Engelsizlikte Engelli Hakları Çalıştayı” düzenliyor.

Kamu Personeli Derneği “Engelsizlikte Engelli Hakları Çalıştayı” düzenliyor. Yapılacak olan çalıştayın tanıtım konuşmasını Kamu Personeli Derneği Genel Başkanı Dr. Menderes Kandemir yaptı.

Kamu Personeli Derneği Genel Başkanı Dr. Menderes Kandemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Başkan Kandemir; “Bugün burada, Kamu Personel Derneği olarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştireceğimiz “Engelsizlikte Engelli Hakları Çalıştayı” hakkında bilgilendirme yapmak için toplanmış bulunmaktayız.

Konuyla ilgili açıklama yapmadan önce kısaca Kamu Personel Derneğini tanıtmak isteriz.

Ünlü filozof Lao Tzu, “Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlar.” demiş…

Evet, bizde bir grup gönüllü ile birlikte 13 Kasım 2020 tarihinde bir adım attık ve Kamu Personel Derneğini (KAMUPERDER) kurduk.

Daha dün bir fikir ile yola çıkılan ve yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başlayan Derneğimizle kamu çalışanlarımızın yanı sıra sosyal sorumluluğumuz gereği; Ülkemizin, ülke insanımızın ve kurumlarımızın da sorunlarına eğilerek “sorun varsa çözüm de var” düsturuyla hareket ederek çözüm odaklı örnek bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerleyeceğiz.

Türkiye genelinde 81 ilde teşkilatlanacak olan, hali hazırda da 7 ilimizde teşkilatlanmış olan derneğimizin amacı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlı olan; Genel İdari Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Din Hizmetleri, sınıflarında görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır.

KAMUPERDER, kapsamda belirtilen kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, mesleki, kültürel ve hukuki ihtiyaçlarının karşılanması için, bu konuda çalışmalar yapan meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle ya da kişilerle işbirlikleri sağlayarak çözüm önerileri geliştirme amacını taşır.

Bizler bir dernek olmaktan ziyade içerisinde; KamuPerDer Akademi, Danışmanlık, Kariyer Havuzu, Hakem Heyeti, Proje Kulübü, Mobbing Kurulu, Sosyal Medya ve Basın Yayın Kurulu olmak üzere farklı çalışma alanlarını içerisinde barındıran bir proje yürütmekteyiz.

Dernek olarak ilk çalışmamız, Türkiye genelinde yaklaşık olarak sayıları 12,5 milyonun üzerinde olan engelli bireylere yönelik olacaktır.

Bu çalışmamızın fikri, yaklaşık 40 yıldır kamu da çalışan ve aynı zamanda engellilere yönelik STK’larda görev almış, engelli haklarının kazanılması aşamasında bir çok çalışmada bulunmuş engelli bir çalışanımız olan Turan ALBAY dan çıkmıştır.

Sayın Albay, Derneğimiz yönetimine fikrini beyan etmiş, fikri proje kulübümüz de değerlendirilerek kabul görmüş ve kamu da engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına AB projesi olarak hayata geçirilmesine karar verilmiş ve bu amaçla da çalışma başlatılmıştır.

Bilindiği gibi, 10-16 mayıs tarihleri arası Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkelerde “engelliler haftası” olarak kutlanmaktadır. Engelliler haftası nedeniyle Ülkemizde de engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve bu sorunların çözümlerine yönelik çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak ve aynı zamanda empati kurularak farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir haftadır.

Ülkemizde de, engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek, doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması amacıyla 2005 yılında “Engelliler Hakkında Kanun” çıkarılarak haklar tanınmıştır. Son yıllarda da kanun ve yönetmeliklerle engellilerin sağlığı, eğitimi, bakımı, istihdamı ve toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştıracak önemli mevzuat ve düzenlemeler yapılmıştır.

Engelli hakları, bireyin mevcut engel durumu nedeniyle engellilerin, engelsiz bireyler gibi eşit haklara erişiminin sağlanması için engellilere verilen pozitif ayrıcalık sağlayan haklardır. Bu hakların yanı sıra sosyal devlet anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, onların toplumun bir parçası olduğunu ve toplum hayatında eşit ve üretken bir birey olmalarını sağlamak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlar topluma ve insanımıza gösterdiğimiz saygının bir ifadesi olarak gereken desteği vermelidir.

Ancak, her ne kadar engelli vatandaşlarımız tüm zorlukları aşarak birçok haklarını kanuni olarak elde etmelerine rağmen maalesef ki biz engelsiz bireyler olarak onların haklarını kullanmaları konusunda engel teşkil etmekteyiz.

İşte bu sebeple, Kamu Personel Derneği olarak bizlerde, 10-16 mayıs tarihleri arası “Dünya Engelliler Haftası” olarak kutlanması münasebetiyle, engellilerin elde etmiş oldukları kanuni haklar konusunda engelsiz çalışanların bilgilendirilmesi, bakış açılarının değiştirilmesi ve bu anlamda bir farkındalık oluşturulması amacıyla, madencilik sektöründe faaliyet gösteren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden) ve Derneğimiz işbirliğiyle (Kamu-STK işbirliği) Eti Maden Merkez Binası Konferans Salonunda; kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin katılımıyla 12 Mayıs 2022 tarihinde “Engelsizlikte Engelli Hakları Çalıştayı” düzenleyeceğiz.

Söz konusu çalıştaya, TBMM’de engellileri temsil eden Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir ve İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram ile Ankara Valimiz Vasip Şahin’in yanı sıra üniversitelerden akademisyenler, Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği- Ankara Şubesi, Gören Kalpler Derneği, Lotus Bayan Engelliler Spor Kulübü, Büyükşehir Engelliler Birimi, Yenimahalle Engelliler Birimi, Etimesgut Belediyesi Engelliler Birimi, Engelli Okulu Öğrencileri (müzik grubu) ve kurumlardan engelliengelsiz çalışanlar olmak üzere toplamda 350 kişinin katılması planlanmıştır.

Bizler bu duygu ve düşence ile şimdiden tüm engelli bireylerin “10-16 Mayıs Engelliler Haftası”nı kutlar, onların kıymetli ailelerine sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam dileriz.

Dernek olarak bundan sonraki çalışmalarımız da devam edecektir. Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı’nın, kurumların gelecekteki krizlere hazırlıklı olmalarını temin etmek, proaktif önlemleri almak ve aksiyonlarını şekillendirerek zararı bertaraf edip, fırsat iklimi oluşturmak için üzerinde çalışmış olduğu ve tüm bakanlıkların katılımıyla Türkiye’de ilk defa kriz senaryoları konulu bir çalıştay düzenlenmesi planlanmıştır.

Ayrıca, Türkiye’de kayıtlı faal çalışan 122 binin üzerinde Sivil toplum kuruluşu mevcuttur. Bu kuruluşların amaçları doğrultusunda çalışması ve bir standarda oturtulması hususuyla ilgili olarak Sayın Yusuf Çelik Derneğimize bir fikir beyan etmiştir. Fikri kabul görmüş olup bu konuyla ilgili de çalışma yürütülecektir.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu